Behandling af OCPD

OCPD er ikke en psykisk sygdom, men mere en slags malfungerende livsfilosofi der er grundlagt i den tidlige barndom. Derfor er der også gode chancer for at tilstanden bliver mindre med årene, for til sidst at forsvinde.

Det første og måske også største skridt på vejen til at få det bedre er at indse og acceptere at man har OCPD, og erkende at ens 'livsfilosofi' ikke længere fungerer optimalt. Det kan være særligt svært for mennesker der helst ser sig selv som perfekte og fejlfri, og derfor er det sjældent at OCPD patienter selv går til lægen for at få diagnosen eller hjælp til deres OCPD. Som regel er det andre lidelser de henvender sig for, som f.eks. angst, stress eller problemer i parforholdet.

Selve diagnosen OCPD bygger på nøje observation og evaluering af personens opførsel, og handlingerne/ holdningerne skal være så stærke at de giver problemer i forbindelse med udførslen af opgaver og den indre funktionalitet. Der findes forskellige former for hjælp til OCPD og herunder er listet de mest udbredte:

 

Samtaleterapi

Hvis man ønsker at få behandling for en obesessive-compulsive personality disorder, kan lægen anbefale en psykolog, psykiater eller en psykoterapeut. Der findes flere forskellige psykologiske retninger der hver især griber tingene forskelligt an. To udbredte er:

Psykoterapi
Formålet med psykoterapi er blandt andet at man får indsigt i sine personlige egenskaber. Man får viden om, hvorfor man har disse egeneskaber og dermed mulighed for lettere at kunne ændre dem. Hvis man har en tvangspræget personlighedsforstyrrelse, har man ofte let ved at se at personlighedstrækkene gør livet mere vanskeligt og krævende, end det behøver at være. Det kan som sagt være det første skridt til at ændre på det.

Kognitiv adfærdsterapi
Kognitiv adfærdsterapi arbejder primært med tanker og overbevisninger, og her er det muligt at identificere, udforske og udfordre de leveregler og begrænsende overbevisninger, som man går rundt med. Det er muligt at udfordre disse overbevisninger ved f.eks. at afprøve og bevise at tingene også kan gøres på andre måder, og at verden ikke går under hvis man fejler. Dette kan være meget angstprovokerende, men yderst effektivt.

Ifølge den Amerikanske encyklopædi af mentale lidelser har især 'indsigt-orienteret psykodynamiske teknikker' og 'kognitiv adfærdsterapi' vist sig at være brugbare for mange patienter. Her skriver man at:

"Det at lære at finde glæde og tilfredsstillelse i livet gennem nære venskaber, forhold og fritids aktiviteter, i stedet for kun at få det fra arbejdsrelaterede aktiviteter, kan i høj grad berige OCPD patienterns livskvalitet. Målrettet træning i afslapningsteknikker kan hjælpe OCPD patienter som har den såkaldte "Type A" personlighed, der er karakteriseret af konkurrenceinstinkt, tidspres og stærkt fokus på arbejde.

Det kan være svært for en psykoterapeut at udvikle en terapeutisk alliance med en person med OCPD. Patienten går ind i terapien med et stærkt behov for at kontrollere både situationen og terapeuten, en modvilje mod at stole på andre, og en tendens til at tvivle på eller stille spørgsmål ved alt omkring terapi situationen. Terapeuten skal være på vagt over for patientens forsvar imod oprigtigt at forandre sig og arbejde hen imod at patienten opnår et vist niveau af engagement i den terapeutiske proces. Uden dette engagement kan terapeuten blive ledt hen til at tro at terapien har været succesfuld, selvom det blot er patienten der har været overfladisk føjelig."

Terapisituationen beskrives af Erik Simonsen i 'Personlighed og personlighedsforstyrrelser' således:

"De vil stædigt trække 'diskussionen i retning af begrundelser og forklaringer. De forsøger at kontrollere terapien, terapeutens og deres egne følelser, ofte på en passiv aggressiv måde, således at der ikke kan udvikles en konstruktiv konfrontation. De er punktlige og pålidelige patienter....... I den umiddelbare omgang med den tvangsprægede personlighed må behandlerens holdning være at opmuntre patienten til at vove sig uden for rutinen og sikkerheden, og derved føle større frihed og glæde ved det spontane."

 

 

Medicin

Der er lidt uenighed om hvorvidt medicin virker på OCPD eller ej. Generelt er det antaget at medicin ikke har nogen virkning på personlighedstræk og hermed heller ikke på OCPD. Kun hvis man i forbindelse med OCPD'en udvikler angst, depression eller OCD, har medicin en gavnlig virkning.

Ifølge den Amerikanske Enclyclopedia of Mental Disorders, har man dog fundet ud af at visse stoffer kan have en gavnlig virkning sammen med psykoterapi. Særligt SSRI præparater menes at have en gavnlig effekt på stivheden og tvangstankerne, selv når patienten ikke har udvist tegn på depression. Det skulle også kunne hjælpe patienten til at tænke mere klart og tage hurtigere beslutninger uden at han/ hun blive tabt i detaljerne.

 

Selvhjælp

Hvis man selv accepterer at man har OCPD, så vil selve erkendelsen kunne hjælpe én et godt stykke af vejen. Herfra kan en stor hjælp være at læse alt den information man kan få fat i, og på den måde få en forståelse af hvad OCPD går ud på og hvorfor den er opstået. Men den forståelse og indsigt kan man gå i gang med at arbejde med sig selv, og på Netpsykiater.dk giver de følgende råd:

"Man kan selv gøre noget ved at være opmærksom på sine karaktertræk. F.eks. kan man skrive sine personlige egenskaber ned og skrive alle de fordele og alle de ulemper man kan komme i tanker om ud for hvert karaktertræk. Hvis man på den måde opdager at egenskaberne giver flere ulemper end fordele, kan man gå i gang med at øve sig i at ændre på dem. Er man f.eks. ekstremt samvittighedsfuld og perfektionistisk, kan man øve sig i gradvist at blive bedre til at slippe kontrollen."

Målet er altså at lære at acceptere sig selv, ændre den ufleksible tankegang, slippe kontrollen og komme i bedre kontakt med sine følelser.

Ud over at uddanne - og arbejde med sig selv, er ting som afspænding, meditation, motion, gode søvnrytmer og en sund kost også vigtige elementer for at få det bedre. Du kan også melde dig ind i en af de mange OCPD grupper der findes og på den måde møde andre med lidelsen, stille spørgsmål og få endnu mere indsigt.

 

Pårørende

Det kan være utrolig hårdt at være pårørende til en person med OCPD, og derfor er det vigtig at forstå hvad der driver vedkommende til at handle og tænke som han/hun gør. Det bedste råd til pårørende er at læse om OCPD og uddanne sig selv i lidelsen. Det vil hjælpe familie og venner til at håndtere problemerne med større sympati, forståelse og accept, og samtidig give den OCPD ramte en god støtte til at arbejde med sig selv. Bor du sammen med én med OCPD, så sæt klare regler for at du også skal være i huset og indgå kompromis med ham/hende så alle kan være der.

Der findes en lang række engelsktalende forums på nettet, hvor pårørende støtter hinanden og kan lufte deres frustrationer. Links til disse forums finder du under OCPD grupper.