Har jeg OCPD?

For at få den rigtige diagnose er det vigtigt at du konsulterer en læge, psykolog eller psykiater med viden om personlighedsforstyrrelser. Kun de vil være i stand til at give dig den endelige diagnose.

Men du kan selv få en idé om hvorvidt du har OCPD eller ej, ved f.eks. at gå ind på www.netpsykiater.dk. Her kan du selv gå ind og læse kriterierne for OCPD (Tvangspræget personlighedsforstyrrelse) og personlighedsforstyrrelser generelt.

Nedenstående to tests kan ligeledes være med til at give dig et fingerpej om hvorvidt du har OCPD eller ej.

 

Test 1.
Fra "Freedom from Compulsion" af Leonard Cammer, M.D. (1976)

Besvar hvert spørgsmål med tallene 1 til 4.

1 = aldrig
2 = nogen gange
3 = ofte
4 = hele tiden

 1. Jeg foretrækker at tingene bliver gjort på min måde.
 2. Jeg er kritisk over for folk der ikke lever op til mine standarder/ forventninger
 3. Jeg holder mig til mine principper lige meget hvad
 4. Jeg har det skidt med forandringer i mine omgivelser eller i folks væremåde
 5. Jeg er pertentlig og omhyggelig omkring mine ejendele
 6. Jeg får det skidt/ bliver frustreret hvis jeg ikke gør en opgave færdig
 7. Jeg kan godt lide at alt hvad jeg gør er perfekt
 8. Jeg følger den samme rutine når det drejer sig om hverdagsopgaver
 9. Jeg gør alting nøje ned til den mindste detalje
 10. Jeg bliver anspændt når min plan for dagen bliver ændret (især hvis det er i sidste minut)
 11. Jeg planlægger min tid så jeg ikke kommer for sent
 12. Det går mig på når mine omgivelser ikke er rene eller ryddet op
 13. Jeg laver lister for de ting jeg skal (selv i min fritid)
 14. Jeg bliver bekymret over selv mindre smerter og sygdomstegn
 15. Jeg kan ikke fordrage det når nogen har udnyttet mig
 16. Jeg bliver irriteret når folk ikke returnerer tingene som jeg efterlod dem
 17. Jeg arbejder i stedet for at slappe af
 18. Jeg foretrækker at være en reserveret person
 19. Jeg beholder gamle og brugte ting fordi de måske kan blive brugbare en dag
 20. Jeg har svært ved at tage beslutninger, selv små beslutninger.
 21. Jeg kan ikke lide at vise følelser (selvom jeg privat godt kan vise en masse vrede)
 22. Jeg bliver tit omtalt som kold, snobbet eller genert
 23. Jeg er meget dømmende og synes ofte at andre er forkert på den
 24. Jeg har fået af vide at jeg ikke har humor
 25. Jeg har det svært med, eller undgår ligefrem, at skulle sige undskyld

Læg til slut alle tallene sammen og se dit resultat her:

25 - 45. Du er ikke 'compulsive' eller stivsindet.
46 - 55. Mild Obsessive Compulsive. Din 'compulsiveness' fungerer fint for dig og du tilpasser dig med succes.
56 - 70. Moderat Obesessive Compulsive. Du tilpasser dig, men din stivhed går ud over i din personlighed og dens funktionalitet. Du oplever dage med ubehagelig meget anspændthed.
71-100. Alvorlig Obesessive Compulsive. Du tilpasser dig men er meget stiv, usikker og hårdt kørende. Jo tættere du er på 100 point, des mere balancerer du på grænsen til at dine 'tilpasselses reserver' er udtømte og der venter et fald ned i depression.


Test 2.
Fra bogen "Too Perfect" Allan E. Mallinger og Jeannette Dewyze . Svar ja eller nej til følgende spørgsmål:

 1. Bliver du fanget i detaljerne hvad enten du skal lave en rapport på arbejdet eller rydde op i garagen derhjemme?
 2. Er det svært for dig at slippe et projekt på arbejdet før det er helt perfekt, også selvom det ender med at tage meget længere tid end planlagt?
 3. Er du tit blevet kaldt kritisk og kræsen, eller føler du selv at du er det?
 4. Er det vigtigt for dig at dit barn, din bedre halvdel eller dine underordnede på arbejdet gør visse ting på en særlig måde?
 5. Har du svært ved at tage beslutninger? (Fx. væver du frem og tilbage inden du køber noget, inden du planlægger en ferie eller når du skal bestemme hvad du skal have at spise fra menukortet?)
 6. Når du har taget et valg eller en beslutning, oplever du så at du skifter mening eller er i tvivl om hvorvidt du har taget det rigtige valg?
 7. Føler du at det er flovt at miste kontrollen og være følelsesladet? (fx. se nervøs ud, græde eller tale højt i vrede.)
 8. På samme tid, føler du så nogen gange, at du ville ønske at du havde lettere ved at vise følelser?
 9. Har du en særlige udpræget samvittighed eller føler du ofte skyld?
 10. Er selvdisciplin vigtigt for dig?
 11. Er du særligt opmærksom på om du bliver kontrolleret, manipuleret, styret eller tromlet ned af andre?
 12. Er det vigtigt for dig at gøre 'en god handel' når det gælder dine finansielle forretninger, eller er du tit opmærksom på om du måske bliver taget ved næsen?
 13. Tror du, at du har flere parader op omkring det at skulle dele dine ejendele, tid eller penge med andre, end de fleste?
 14. Har du en tendens til at holde dine hemmeligheder for dig selv? Forstået på den måde, at du har modvilje over for at skulle afsløre dine motiver eller følelser for andre?
 15. Har du svært ved at tillade dig selv at være afhængige af andre, og vil du hellere være selvkørende? (fx. har du svært ved at uddelegere opgaver på arbejdet, hyre hjælp til at ordne selvangivelsen eller klare reparationer derhjemme.
 16. Har du svært ved at få et problem ud af hovedet indtil det er løst, selv når du er i gang med andre ting?
 17. Når du tænker på noget der skal ske i fremtiden, som fx. en ferie, en middag, eller en rapport, dvæler du så meget ved alle de ting der måske kan gå galt?
 18. Bekymrer du dig mere end andre mennesker?
 19. Får du en stor del af din selvtillid og værd fra at være i stand til at klare dit arbejde fejlfrit?
 20. Bliver du meget oprevet når nogen er utilfreds eller kritisk over for noget du har lavet, selv når kritikken er mild eller berettet?
 21. Føler du, at dit familieliv, dit sociale liv eller dine fritidsaktiviteter tager skade pga. af den mængde bekymringer, tid eller energi du lægger i dit arbejde?
 22. Har du dårlig samvittighed, når der er ting du ikke får gjort, selv når du har fri (uanset hvor hårdt du har arbejdet hele ugen?)
 23. Laver du lister over ting som du 'burde' gøre, selv i din fritid?
 24. Hvad du svært ved selv lejlighedsvise små hvide løgne?
 25. Har du svært ved at tro på at tingene formentlig vil udarte sig til det bedste?

 

Hvis du har svaret ja til mere end blot et par enkelte af disse spørgsmål, så er du i hvert fald delvist obsessive. Kig nu igen på de spørgsmål du svarede ja til, og for hvert af dem, svar så på et andet spørgsmål: 'skaber denne karakteristika problemer i dit forhold, arbejde eller fritidsaktiviteter, eller giver den problemer i forhold til at nyde livet generelt?' Hvis du svarer 'ja' til dette bare en enkelt gang vil du have stor glæde af at lære mere om 'obsessiveness' og mulighederne for at forandre sig.