The right stuff

Artiklen 'The right stuff' skrevet af Af Steven Phillipson, Ph.D. Center for Cognitive-Behavioral Psychotherapy er en af de mere uddybende tekster der findes på området om OCPD. Den er herunder oversat til dansk, men kan findes på original sproget her.

'The right stuff
Obsessive Compulsive Personality Disorder: En filosofisk fejl, ikke en nervøs fejl'.

Obsessive Compulsive Personality Disorder (OCPD) er en omsiggribende karaktermæssig forstyrrelse der involverer ens egne generaliserede stil og overbevisninger, på den måde hvorpå man relaterer til sig selv og omverdenen. Personer med OCPD er typisk meget indgroede i deres dysfunktionelle overbevisninger og ser helt igennem deres måde at fungere på som den ’korrekte’ måde. Deres overordnede måde at forholde sig til verdenen omkring dem på bliver fortolket gennem deres strenge standarder.

Selvom deres generelle daglige oplevelse er, at ‘der er et eller andet der ikke er rigtigt’, så bliver de alligevel ved med at være dybt tro til deres egne overbevisninger og leveregler.
Overbevisningen om at ‘min måde er den rigtige måde’ er så stærk og den gør at de ikke kan acceptere sandheden/forudsætningen om at det netop er i deres egen interesse at give slip på ’sandheden’. Paradoksalt nok er netop det at slippe ejerskabet til sandheden vejen til helbredelse. Til brug i denne artikel bliver ordet ’sandhed’ defineret som en persons stive overbevisning som han eller hun oplever som universielt accepteret. For det meste er det omgivelserne eller eksterne faktorer der får skylden for personens interne strid.

OCPD og Obsessive Compulsive Disorder (OCD) bliver ofte forvekslet fordi man tænker på dem som beslægtede. Men der er dog stor forskel på de to lidelser. Mennesker med OCD oplever enorme mængder angst når de foretager sig visse ting der opleves som truende. Hos mennesker med OCPD er det personens malfungerende filosofi der skaber angst, smerte og frustration. Det er vidt anerkendt at OCD er en lidelse hvor personen foretager omstændige ritualer for at undgå eller flygte fra angsten. Ritualer udføres gentagende gange for at forhindre en trussel. Personens egen fulde natur bliver som regel ikke påvirket af lidelsen og i de fleste tilfælde er de selv klar over at bekymringerne er irrationelle. En person der har et håndvaskningsritual fordi de er bange for at få Aids fra et offentligt dørhåndtag kan samtidig være friske på at skydive eller lave whitewater rafting. Dette indikerer at en persons villighed til at tage risici ikke er påvirket af deres angst for bakterier.

Denne afhandling vil forsøge at beskrive en personlighedsstil som har voldsomt ødelæggende effekt på ens følelsesmæssige velfærd, ens produktivitet på arbejdet og ens forhold til andre mennesker. Selvom der er en moderat overlapning af OCPD og OCD i forhold til ligheder mht. ritualer, så kan den omsiggribende forskel på sin vis retfærdiggøre en navneændring (til f.eks. perfektionistisk personligheds forstyrrelles) af denne lidelse. OCPD skaber ødelæggelse i en persons liv pga. et malfungerende livsperspektiv. På uheldig vis portrætterer filmen ’As good as it gets’ en forvirret blanding af begge de to lidelser, selvom den blev udråbt til at være ’OCD filmen’. Hovedpersonen foretager en række forskellige OCD ritualer, selvom han overordnede opførsel tilhører en vred, krigerisk, intolerant enspænder, der tydeligvis har en overdreven form for OCPD som sit primære handikap.

For mennesker med OCPD vil det være meget provokerende at læse denne afhandling. Ikke kun fordi mange af karakteristikaerne ligner dem som den almene befolkning har, men der vil også være en foruroligende grad af ligheder mellem OCD og OCPD. Hvis du har OCD så skal du helst undgå at læse denne afhandling og herudfra prøve at diagnostisere dig selv. Det er ikke på overfladelighederne at forskellen på de to lidelser ses. I stedet ligger forskellen i det underliggende rationale af disse to nøgleelementer. Det kræver langvarig træning og klinisk erfaring af kunne se de små men drastiske kontraster mellem de to lidelser. Den præcise diagnosticering er derfor bedst at overlade til en kvalificeret specialist. Formålet med denne afhandling er at identificere sider af denne lidelse så dem der kan se blændende ligheder i sig selv eller nærmeste pårørende kan blive bedre informeret og muligvis søge behandling. OCPD er en omsiggribende tilstand som involverer ens livsfilosofi, og hvor karakteristikaerne er store og kompliserede. For at kunne få diagnosen OCPD behøves man ikke at have alle de følgende manifestationer, men på den anden side er det heller ikke nok med kun en eller to ligheder. En kombination af de efterfølgende tilbøjeligheder og anlæg i en ekstrem form er generelt grobund nok for en diagnose.

Generelt er der to særlige tænkemåder der er udbredte for personer som lider af tilstanden. Den primære manifestation af OCPD medfører en hældning i retning af perfektionistiske standarder eller i retning af retfærdigheds indignation. Sammen med perfektionismen kommer den svære angst for at tingene ikke er perfekte. At få ting gjort rigtigt og for alt i verden at undgå muligheden for at begå en fejl er af aller højeste vigtighed. Dette skaber nølen og ubeslutsomhed. Den anden faktor medfører et stift ejerskab til sandheden. Denne egenskab skaber vrede og konflikt. Mennesker med OCPD hælder generelt mod den ene eller den anden af disse retninger. I nogle tilfælde er begge retninger lige store. På den anden side spiller ritualer ofte en relativ lille rolle i dette komplekse syndrom af perfektionistiske manerer, intens vrede og strenge standarder. Deres måde er den rigtige måde og alle andre muligheder er ’forkerte’. Vrede og foragte bliver sjældent holdt tilbage over for dem der er uenige.

Diagnose og statistik manualen for psykiske sygdomme (DSM III-R, biblen for folk der arbejder med psykiske lidelser) opstiller den mulighed at personer med OCPD udviser en om sig gribende tendens til ordentlighed, perfektionisme, og/ eller mental og personlig selvkontrol, på bekostning af fleksibilitet, åbenhed og effektivitet. Det bliver også foreslået at mennesker med denne tilstand har tendens til at modsætte sig andres autoritet, mens de på samme tid forlanger at andre skal rette sig efter deres måde at gøre tingene på.

Læs videre på den engelske version her