Hvad er OCPD?

OCPD står for Obsessive compulsive personality disorder*, men kaldes på dansk også for tvangspræget- eller anankastic personlighedsforstyrrelse. Tilstanden er bl.a. karakteriseret ved perfektionisme, et stort kontrolbehov, rigiditet og pedantisk ordenstrang.

Folk med OCPD handler primært på baggrund af eksterne standarder omkring hvad man 'bør' gøre frem for hvad man 'har lyst' til at gøre, og det er især områder som tid, forhold, arbejde, renlighed og penge der især skaber angst hos folk med OCPD.

Det er estimeret at 1-2 % af verdens befolkning har OCPD, - heraf er dobbelt så mange mænd end kvinder. Det svarer til at der er ca. 50.000 - 100.000 mennesker i Danmark med OCPD.

OCPD er ifølge DSM-IV-TR (håndbogen for professionelle - Diagnostic and statistical manual of mental disorders) grupperet sammen med personlighedsforstyrrelserne 'avoidant' og 'dependent' personlighedsforstyrrelse,' som begge har angst og frygt som deres fælles karakteristika. OCPD ses ofte sammen med lidelser som angst, depression, fobier og OCD. Det skønnes at ca. 30% af alle med OCD også har OCPD.

 

Kendetegn for OCPD

OCPD kommer til udtryk på mange forskellige måder, og herunder er listet de mest udbredte. Man behøver ikke at have dem alle for at have OCPD. Kendetegnene for OCPD kan være:

 • at man har en overdreven ordenssans og går meget op i detaljer, regler, lister, skemaer eller organisering. Til tider kan det blive i en så høj grad, at det overordnede mål ikke nås. Man kan simpelthen ikke se skoven for bare træer.
 • at man har regler og procedurer for mange aspekter af ens daglige liv, og målet er at klare tingene på en omhyggelig og ordentlig måde.
 • at man har svært ved at uddelegere arbejdsopgaver af frygt for at det ikke bliver gjort godt nok, med mindre det bliver gjort på ens egen måde.
 • at man har et udtalt behov for kontrol, og vælger personlig og mental kontrol på bekostning af fleksibilitet, åbenhed og effektivitet. Man har også behov for at være kontrollerende over for andre.
 • at man er meget samvittighedsfuld, perfektionistisk og har et stort behov for at præstere, især på arbejdet.
 • at man har et overdrevent behov for at planlægge langt ud i fremtiden i detaljer.
 • at man kan opfattes af andre som stivsindet/ rigid, stædig, alvorlig, intolerant, ufleksibel, kontrollerende, krævende, besværlig, selvretfærdig og usamarbejdsvillig.
 • at man går højt op i moral, etik, regler, og værdier, og har svært ved at gå på kompromis med egne idealer og ideer.
 • at man er autoritetstro og ser meget op til særligt udvalgte mennesker.
 • at man prioriterer sit arbejde meget højt og er i stand til at arbejde usædvanligt mange timer i træk, ofte på bekostning af fritid og venskaber. Man kan finde på at tage arbejdet med hjem eller med på ferie for ikke at 'spilde tiden'.
 • at man har svært ved at slappe af fordi man er beskæftiget med detaljer, regler, effektivitet og produktivitet. Selv fritidsaktiviteter kan ende med at blive et slags arbejde. F.eks. skal man målrettet træne sin baghånd i tennis frem for bare at nyde spillet.
 • at man er usikker, overforsigtig og bange for at fejle. Usikkerhed og angst opstår især i situationer uden klare regler da man derved kan fejle og risikerer at blive straffet for fejlen. Man har også generelt svært ved at klare forandringer og bliver let angst hvis der ændres på den normale rutine.
 • at man har svært ved at smide gamle, brugte eller værdiløse ting væk, selv om de ikke har nogen sentimental eller brugbar værdi. En udpræget samler tendens.
 • at man opsparer penge i tilfælde af dårlige tider/ katastrofer, og har svært ved at bruge penge på sig selv eller andre.
 • at man har svært ved følelser, og prøver at kontrollere følelsesmæssige udbrud.
 • at man har svært ved at håndtere følelsen af skyld, og prøver at organisere sit liv så man undgår at fejle. Med andre ord, en slags 'skyld-fobi'.
 • at man bliver meget nervøs når man oplever et eller andet som ikke er 'rigtigt'. Man har tit en følelse af at der generelt er et eller andet galt.
 • at man har en tør/ sarkastisk humor der let kan misforstås som seriøsitet eller en fornærmelse.

For at opfylde kriterierne for en tvangspræget personlighedsforstyrrelse (OCPD) i Danmark, skal man ud over at have kriterierne for en personlighedsforstyrrelse, også have minimum fire ud af otte særlige personlighedstræk. Du kan læse om disse kriterier hos Netpsykiater.dk her.

 

Beskrivelser af OCPD

Forskningsoverlæge Erik Simonsen fra Roskilde Amtssygehus Fjorden skriver følgende om personlighedsforstyrrelsen i Psykiatrifondens blad Psykiatriinformation 04/2007:

"Vi kender alle til sider af vores personlighed som vi gerne vil være foruden. Måske lider vi under, at vi er for pligtopfyldende og grundige. Vi har svært ved at slippe tingene, nok af frygt for skyldsfølelsen ved ikke at gøre det godt nok. For nogle bliver præstation en daglig nødvendighed. Præstationerne opnår man bedst hvis livet bliver planlagt til mindste detalje. Men det bliver en plage at skulle opfylde de krav, man stiller til sig selv. Derfor er det vigtigt at man i perioder - eller efter arbejde - kan slippe kravene til sig selv.

For nogle mennesker bliver perfektionismen det daglige åg, som ikke blot viser sig på arbejdet, men også hjemme og i fritiden. Man kan ikke more sig. Følelser opleves som besværlige og forstyrrende, hvorfor de bliver holdt under stram kontrol. Personen forsøger at kontrollere livet, det må ordnes og planlægges i detaljer og efter regler. Denne person har en tvangspræget personlighed, og sættes han eller hun under pres, kan personen fx. udvikle angst, depression eller en række fysiske symptomer. Dette er ét eksempel på en personlighedsforstyrrelse, som ikke blot kan hæmme personen selv, men som også belaster omgivelserne."

I bogen 'Personligheds forstyrrelser' af Ingrid J. Kristensen beskriver hun personlighedsstrukturen således:

"Ser man den tvangsprægede personlighedsstruktur udefra, er han det udprægede ordensmenneske, perfektionisten - ham, der går op i regler, detaljer, og som altid kommer præcist til tiden. Man opfatter ham måske som stædig og stivnet, hans facade er alvorlig og reserveret, og det er umuligt at komme om bag facaden. Han lader sig aldrig rive med, men er altid i stand til at kontrollere sig selv og viser kun sjældent oprigtig glæde.

Skifter vi fokus og kigger indenfor, bag facaden hos den tvangsprægede personlighedsstruktur, er han præget af en stor usikkerhed og forsigtighed. Han føler, at han har et stort ansvar, og er yderst samvittighedsfuld, men han har også et stort behov for at kontrollere andre. Han har ikke meget til overs for følelser, idet de virker ubehagelige for ham. Kun sjældent oplever den tvangsprægede personlighed angst, ligesom han stort set aldrig føler sig nedtrykt. Vrede og aggression udtrykker han kun indirekte - eksempelvis når han hævder sig selv, holder på formerne og går op i reglerne. Til dette neurotske mønster knytter der sig en række neurotiske forsvarsmekanismer, primært fortrægning, isolation, intellektualisering og reaktionsdannelse. Dem gør den tvangsprægede personlighed brug af for at holde frustrationen og vreden borte fra bevidstheden.

........ Den tvangsprægede personlighed er (ubevidst!) bange for snavs og kaos. For ikke at opleve angsten holder han krampagtigt fast i at holde ro og orden. Regelmæssighed og konsekvens er derfor nærmest livsnødvendigt for ham. Hans afhængighed af faste livsmønstre hænger måske også sammen med at han kan have ekstremt svært ved at bestemme sig, hvis han bliver i tvivl om noget. Faktisk kan han til tider blive fuldstændig lammet af sin tvivl og ambivalens."Mennesker med OCPD stiller altså store krav til sig selv og omverdenen, hvilket betyder at folk med OCPD kan have store problemer med interpersonelle forhold, følelser og intimitet til f.eks. kærester, venner og familie. Det kan føre til ensomhed og depression. Deres liv kan også være en ret glædesløs tilværelse fordi der er en tendens til at folk med OCPD ikke ved hvad de selv har lyst til eller finder glæde ved at gøre. De ved kun hvad der er korrekt at gøre. De ser generelt tingene meget sort/ hvidt, og der er få moralske 'grå' områder. Enten er ting/ handlinger/ overbevisninger helt rigtige eller helt forkerte.

Nogle mennesker med OCPD opleves af andre som ubehagelige, styrende og et sandt mareridt at være i stue sammen med. Andre igen er søde og hjælpsomme og ved slet ikke alt det gode de kan gøre for deres omgiveler.

 

Overbevisninger

Tankegangen for folk med OCPD er fuld af forskellige overbevisninger, som er med til at skabe de ovennævnte handlemåder. Her er en liste over de mest almindelige:

 • jeg har det fulde ansvar for mig selv og andre
 • jeg har kun mig selv at stole på hvis jeg skal sikre mig at tingene bliver gjort
 • hvis jeg ikke gør det bliver det ikke gjort
 • andre mennesker har en tendens til at være overfladiske, ofte uansvarlige, selvoptagede eller ukompetente
 • det er vigtigt at gøre alt perfekt
 • jeg har brug for orden, systemer og regler for at få opgaven gjort godt nok
 • detaljer er ekstremt vigtige
 • hvis jeg ikke har systemer vil alt falde fra hinanden
 • enhver fejl eller defekt i udførelsen vil ende med en katastrofe
 • hvis ikke jeg præsterer på aller højeste niveau så vil jeg fejle
 • det er til enhver tid nødvendigt at gå efter de højeste standarder, ellers vil alting falde fra hinanden
 • det er nødvendigt at jeg har fuld kontrol over mine følelser
 • folk burde gøre tingene på min måde
 • fejl, defekter og fejltagelser kan ikke tolereres
 • tingene går som regel bedre hvis andre gør dem på min måde

(Beck, Freeman & associates, 1990)

* Obsessive kan på dansk oversættes med ' besættelse' eller 'optaget af' og compulsive med 'tvingende', 'pligt' eller 'obligatorisk'.