OCPD og OCD

Det er vigtigt at skelne mellem OCD og OCPD. OCD beskrives af OCD-foreningen i Danmark således:

"OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og/ eller tvangshandlinger. OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sådan af omgivelserne. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger." (Læs mere om OCD på www.ocd-foreningen.dk)

Der kan ved OCPD ligeledes optræde lettere former for tvangstanker og -handlinger, men hvor disse ved OCD opfattes som indtrængende og ubehagelige, opleves de ved OPCD som en 'naturlig' del af personligheden. Dvs. at personer der lider af OCPD er overbeviste om at deres behov for regler og orden er normale og rationelle, hvorimod personer med OCD som regel oplever deres handlinger, ritualer og rutiner som irrationelle og unaturlige.

Endvidere er tanker og handlinger hos én med OCD sjældent relateret til virkelige hverdagsproblemer, hvorimod personer med OCPD primært beskæftiger sig med at klare de forskellige opgaver og udfordringer der findes i hverdagen.

I dag er OCPD klassificeret som en lidelse under OCD, men der diskuteres hvorvidt placeringen er korrekt eller et historisk levn. De to lidelser har, ud over det ovennævnte, ikke meget med hinanden at gøre, men det skønnes at ca. 30% af alle OCD-ramte også har OCPD.

Læs mere om OCD og OCPD i artiklen 'The right stuff' her.

OCPD og andre lidelser

Ud over OCD er der også en forhøjet risiko for at udvikle andre lidelser så som depression eller angst hvis man har en obsessive-compulsive personlighed. I 2004 blev der lavet en undersøgelse i Italien om OCPD og dets forekomst i forbindelse med andre lidelser så som OCD, panic disorder (PD) og andre 'Akse 1 lidelser'. 109 patienter med OCD og 82 patienter med PD blev sammenlignet med 101 patienter uden en Akse 1 lidelse.

Udbredelsen af OCPD var på 22,9% hos OCD gruppen, 17,1% i PD gruppen og 3,0% i kontrolgruppen. Udbredelsen af OCPD var betydeligt højere hos patienter med OCD og PD, men der var ingen betydelig forskel i udbredelsen af OCPD mellem patienterne med enten OCPD eller PD.

Professor Charles Pull fra Luxemborg har kommenteret på undersøgelsen således:

Resultatet bekræfter at OCPD, hvad end det er baseret på DSM-III-R kriterier eller DSM-IV kriterier forekommer oftere i OCD patienter end hos den generelle befolkning, men at det ikke er et væsentligt træk ved OCD.

Flere af de senere studier har fundet et stort antal af sideløbende tilfælde af OCPD og andre Akse 1 lidelser, herunder større depressive lidelser, generaliseret angst, alkohol og stofmisbrug eller afhængigheds- og spiseforstyrrelser.

Ifølge senere studier er der en betydelig overlapning mellem OCPD og andre personligheds forstyrrelser, især ængstelig-, dependent- og borderline personlighedsforstyrrelse.

Resultatet bekræfter at OCD og OCPD, baseret på DSM-IV kriterierne, er to forskellige størrelser. Hvad end OCPD overhovedet bør anses som en adskilt størrelse fra OCD, eller nærmere som en dimension af den, er en del af en anden debat som fortsat er uafklaret.

Læs hele artiklen om undersøgelsen her.